In Sindine staan de hutten rond een centraal pleintje. In de school heeft elke klas heeft haar eigen pleintje, zo kunnen de kinderen buiten les volgen zonder andere klassen te storen. De grote luifels maken van de pleintjes overdekte, koele plekken.

De school kan in stukken gebouwd worden en toch perfect werken. Eerst de toiletten, pas dan kan de school open. Ze staan in het oosten loodrecht op de meest voorkomende windrichting voor een natuurlijke verluchting. Daarna nog klassen, samen met luifels en bomen.

De bomen moeten nog groeien, dus zorgt de luifel alvast voor schaduw en koelte en in de toekomst voor opvang van regenwater en zone-energie. Uiteindelijk wordt er ook een lerarenhuis gebouwd. De wind waait tussen de gebouwen en onder de luifels door en zorgt voor natuurlijke verkoeling en verluchting.

School

2019-

nouvelle construction

base énergie