Sept-A is een architectenbureau dat ontwerpt voor u, de gebruiker.

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van onmogelijke vragen. Wij geloven dat het onze taak is om kritisch om te gaan met een gesteld probleem. Dat laat ons toe de ontwerpvraag terug te brengen tot haar essentie en te antwoorden met een beter ontwerp, dat de initiële verwachting overstijgt.

De mens staat centraal

We doen dit door zeer goed te luisteren naar onze klanten, te recapituleren en zo te komen tot een aantal kernbegrippen waar het ontwerp op zal stoelen. We staan erop om op alle ontwerpvragen een antwoord te bieden. We houden van moeilijke vragen die ons dwingen tot het uiterste te gaan en evidenties nog meer in vraag te stellen.

Elke plek heeft een context

Wij geloven ook in het enorme belang van een context. Dat gaat over ruimte, onder de vorm van een bestaand gebouw, de vorm van een perceel of het stedelijk weefsel. Maar dat gaat net zo goed over de sociale of economische context. Of over de oude en de nieuwe context. Wij willen graag in onze ontwerpen de context benadrukken.

Architectuur is groepswerk

Het kernteam bestaat uit Anja Strubbe en Iwein Proot. Daar waar nodig worden freelancers ingezet met elk hun eigen specifieke kennis en inbreng. Er is telkens 1 verantwoordelijke die een project volgt van schetsontwerp tot oplevering. Hij of zij kent de redenen voor alle ontwerpopties en staat in voor het vrijwaren ervan. Een ontwerpproces starten we in groep. Alles gebeurt eerst met potlood en papier. Sommige ontwerpopties zijn om uit te dagen, om nog meer vragen op te roepen.

Gedeelde kennis en ervaring

Pas wanneer de grote opties rond de kernbegrippen genomen zijn en de keuzes gedirigeerd, wordt er op computer gedetailleerd getekend, onder toezicht van 1 projectverantwoordelijke. We komen als team opnieuw samen om de strategische keuzes voor uitvoering, die al werden gemaakt bij het voorontwerp, verder uit te werken. Ieder doet dit vanuit zijn specifieke invalshoek en ervaring. medewerkers, past & present: Hélène Dubois, Inez Vanroosbroeck, Valentina Antinucci Ferri, Jelle Peirelinck